Stawki dopłat bezpośrednich za 2020r ARiMR

Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2020.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

Oblicz kwotę dopłat za pomocą kalkulatora dopłat za 2020r

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2020
Jednolita płatność obszarowa483,79 zł/ha
Płatność za zazielenienie323,85 zł/ha
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)182,02 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika256,62 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR