Stawki dopłat bezpośrednich za 2023r ARiMR

Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2023.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

Oblicz kwotę dopłat za pomocą kalkulatora dopłat za 2023r

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2023
Jednolita płatność obszarowa502.35 zł/ha
Płatność za zazielenienie
Od 2023r. została zmieniona na ekoschematy.
--
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)180.96 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika280.33 zł/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa(UPP)77.97 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR
Płatność do bydła343.46 zł/szt.
Płatność do krów439.41 zł/szt.
Płatność do owiec116.44 zł/szt
Płatność do kóz47.84 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno823.91 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych471.53 zł/ha
Płatność do chmielu1985.54 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych1501.05 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych1391.96 zł/ha
Płatność do pomidorów2047.34 zł/ha
Płatność do truskawek1237.42 zł/ha
Płatność do lnu463.1 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych134.35 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia3.08 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń3.08 zł/kg