Kalkulator dopłat bezpośrednich dla rolników za 2021r ARiMR

Kalkulator dopłat pozwala obliczyć kwotę przyznawaną rolnikom w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

W aktualnej wersji oblicza płatności dotyczące gruntów ornych (pól) i trwałych użytków zielonych, pastwisk (łąk) oraz upraw i zwierząt.
Wyniki wyliczeń są zapisywane w celach statystycznych

Kalkulator oblicza sumę dopłat wg stawki dopłat za 2021r

Kalkulator - oblicz kwotę dopłat online

WAŻNE!
Kwota z listownej decyzji ARiMR bywa dodatkowo pomniejszana lub zwiększana.
Pomniejszana z uwagi na zastosowanie współczynnika korygującego lub dyscypliny finansowej, a może być powiększana np z tytułu zwrotu tej dyscypliny.
Należna kwota dopłat za dany rok, czyli ostateczna suma przelewów które otrzymałeś(aś) jest w listownej decyzji z ARiMR. Nie sugeruj się tylko jednym z przelewów które do Ciebie dotarły!
Płatności ONW
Podaj powierzchnie działek o danym typie ograniczeń
(Dotyczy beneficjentów nie kontynuujących 5-cio letniego zobowiązania ONW, podjętego w ramach PROW 2007-2013)
ONW z ograniczeniami naturalnymi:
ONW typ specyficzny:
ONW typ górski:
Inne płatności: