Stawki dopłat bezpośrednich za 2021r ARiMR

Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2021.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

Oblicz kwotę dopłat za pomocą kalkulatora dopłat za 2021r

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2021
Jednolita płatność obszarowa487,62 zł/ha
Płatność za zazielenienie327,26 zł/ha
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)184,54 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika308,59 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR
Płatność do bydła336,73 zł/szt.
Płatność do krów426,51 zł/szt.
Płatność do owiec114,47 zł/szt
Płatność do kóz51,56 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno685,70 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych457,46 zł/ha
Płatność do chmielu2 087,75 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych1 210,32 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych1 547,13 zł/ha
Płatność do pomidorów3 371,12 zł/ha
Płatność do truskawek1 313,93 zł/ha
Płatność do lnu558,70 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych198,05 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia3,18 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń2,25 zł/kg