Stawki dopłat bezpośrednich za 2022r ARiMR

Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2022.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

Oblicz kwotę dopłat za pomocą kalkulatora dopłat za 2022r

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
Stawki zostały wyliczone po kursie 4,8483 zł za 1 EUR.

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2022
Jednolita płatność obszarowa518,01 zł/ha
Płatność za zazielenienie347,66 zł/ha
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)196,14 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika360,91 zł/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa(UPP)41,10 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR
Płatność do bydła363,16 zł/szt.
Płatność do krów467,35 zł/szt.
Płatność do owiec121,47 zł/szt
Płatność do kóz51,05 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno673,50 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych515,26 zł/ha
Płatność do chmielu2 257,46 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych1 761,46 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych1 806,58 zł/ha
Płatność do pomidorów3 601,68 zł/ha
Płatność do truskawek1 575,39 zł/ha
Płatność do lnu748,91 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych274,82 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia3,38 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń2,44 zł/kg