Stawki dopłat bezpośrednich za 2023r ARiMR (wartości przewidywane)

Stawki dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2023.

  • Wiele zadowolonych osób
  • Ponad rok działania
  • Dokładne liczenie zgodne z wytycznymi
  • Kalkulator uwzględnia różne poziomy płatności (są inne stawki dla 1h a inne dla 5h)
  • W przygotowaniu generator wniosków o zwrot akcyzy za paliwo

Oblicz kwotę dopłat za pomocą kalkulatora dopłat za 2023r

Rodzaje płatności bezpośrednichStawki płatności bezpośrednich za rok 2023
Jednolita płatność obszarowa564.63 zł/ha
Płatność za zazielenienie
Od 2023r. została zmieniona na ekoschematy.
--
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)213.8 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika393.39 zł/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa(UPP)41.1 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa I(ONW_5)179 zł/ha
ONW z ograniczeniami naturalnymi-strefa II(ONW_6)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa I(ONW_7)179 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(ONW_8)264 zł/ha
ONW typ specyficzny-strefa II(2) w obrębie której co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. – 550 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR 550 zł/ha
ONW typ górski-wariant 1(ONW_9)450 zł/ha/rok
ONW typ górski-wariant 2750 zł/ha UR/rok - dotyczy gospodarstw z obsadą zwierząt trawożernych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha UR
Płatność do bydła395.8 zł/szt.
Płatność do krów509.4 zł/szt.
Płatność do owiec132.4 zł/szt
Płatność do kóz55.6 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno734.1 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych561.6 zł/ha
Płatność do chmielu2460.6 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych1919 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych1969.1 zł/ha
Płatność do pomidorów3925.8 zł/ha
Płatność do truskawek1717.1 zł/ha
Płatność do lnu816.3 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych299.6 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia3.68 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń2.66 zł/kg